facebook
Zalo
Facebook
logo-1188.png
Hotline: 0916120615

icon-ngaydangThứ sáu, ngày 18 tháng 09 năm 2020

Hotline: 0916120615

Về chúng tôi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

15/01/2020 Lượt xem: 90
 
 

Luôn giương cao ngọn cờ “hành trình sự học gắn liền với các giá trị thực tiễn”, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã tổ chức thành công chương trình tham quan kiến tập cho lớp Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp CPO08 tại tại Nhà máy BWG, Mai Châu, Hòa Bình ngày 20/07/2019.Luôn giương cao ngọn cờ “hành trình sự học gắn liền với các giá trị thực tiễn”, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã tổ chức thành công chương trình tham quan kiến tập cho lớp Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp CPO08 tại tại Nhà máy BWG, Mai Châu, Hòa Bình ngày 20/07/2019.Luôn giương cao ngọn cờ “hành trình sự học gắn liền với các giá trị thực tiễn”, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã tổ chức thành công chương trình tham quan kiến tập cho lớp Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp CPO08 tại tại Nhà máy BWG, Mai Châu, Hòa Bình ngày 20/07/2019.

 

news